Skåne Direkt Måndag 13 juni

Forskningen ska ut till folket!

5:44 min

Hörsalen byts ut mot krogen när forskningen ska ut till folket.

Lunds Universitet vill nå ut till den breda publiken med Scince Slam som fenomenet kallas, där publiken avgör vilken forskare som gjort den bästa tio minuters- presentationen.

På stadsbiblioteket i Malmö får forskarna lite längre tid på sig, men tanken är ändå att presentationen ska vara kort och tilltala den stora massan.