Ekot refererar partiledardebatten

Direkt

Alla partiledarna drabbar i dag samman i riksdagsårets sista partiledardebatt. Men för Socialdemokraternas ledare Håkan Juholt är det allra första gången.  

11.58

Maud Olofsson är kritisk mot det som hon uppfattar som en vänstersväng inom Socialdemokratin. Hon anser att partiet fortfarande förespråkar bidrag framför arbete. Maud Olofsson ser också ett samarbete mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna.

– Man kan ha synpunkter på förra partiledaren Mona Sahlin, men hon svek i alla fall aldrig öppenheten, säger Centerledaren.

11.53

– Jag tror att Sverige kan bli ett nybyggarland. Men ska vi klara av det måste vi attrahera, säger Maud Olofsson.

Hon pratar om att nystartskontoren har gett gott resultat, men säger också att det måste skapas fler lärlingsjobb, till exempel. Arbete och företagande måste vara inriktningen i stället för bidrag.

– Vi behöver fler afrikaner, asiater och amerikaner för att bygga nybyggarlandet Sverige.

11.51

Centerpartiledaren Maud Olofsson håller sitt anförande i kammaren. Hon börjar med att prata om det som hon anser är flera positiva resultat av regeringens arbete. Hon börjar med att nämna jobbskatteavdragen som har gjort det mer lönsamt att arbeta, men hon nämner också förändringarna inom energipolitiken och sjukförsäkringen.

11.46

Björklund säger att en skola som har problem med kvaliteten inte ska kunna ta ut höga vinster.

- I grunden finns det en enighet här mellan regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, säger Jan Björklund.

11.43

Vänsterpartiledaren Lars Ohly har också begärt replik på Jan Björklund. Även han vill debattera skolfrågor med utbildningsministern. Han ställer frågor om vinsterna i de privata skolorna. Ohly ifrågasätter de höga vinsterna och hänvisar till att Norge, Danmark och Finland har infört olika lagar som reglerar möjligheterna att ta in vinst. 

11.40

Här får Åkesson mehåll av Björklund som tycker att rektorn ska ha all rätt att besluta om detta. Och han säger att den nya skollagen är tydlig med att det är tillåtet att ha avlutningen i kyrkan.

11.39

Sverigedemokraterna tycker att det är en tradition värd att bevara och tycker därför inte om att allt fler skolor väljer bort att ha skolavslutning i kyrkan.

– Någon tradition borde vi ändå få behålla i det här nya som växer fram, säger Jimmie Åkesson.

11.38 Jimmie Åkesson, SD har begärt replik. Han vill fokusera på frågan om skolavslutningar ska få hållas i kyrkan eller inte.

11.35

Jan Björklund säger att det skapar nya arbeten i Sverige att sänka skatten.

– Det är inte så att 100 procent skattetryck ger maximalt med inkomster till staten.

11.34

Även Fridolin frågar varför skattesänkningar är viktigare än fler lärare i skolan, till exempel.

11.33

Björklund avslutar med att uppmana Juholt att förnya utbildningspolitiken. Sedan har Miljöpartiets Gustav Fridolin begärt replik på folkpartiledaren.

11.31

– Varför är det viktigare att sänka skatter än att barnen får gå gratis på muséer och delta i kommunala musikskolan till ett vettigt pris? Upprepar Juholt.

11.29

– Man kan inte spendera allt på allt, svarar Björklund.

11.28

Varför vill du inte sänka avgifterna i den kommunala musikskolan? frågar Juholt.

11.27

Håkan Juholt begär replik på Folkpartiledarens anförande. Han säger att han vill ha en skola som både lyfter fram krativitet och mätbara kunskaper.

11.24

Nästa ämne som utbildningsminister Björklund tar upp är skolfrågorna. Bland annat förstår han inte varför Socialdemokraternas partiledare, Håkan Juholt, inte vill ha skolk inskrivet i terminsbetygen.

11.22

Folkpartiledaren pratar också om kärnkraften i debatten. Han tycker inte att det är bra att Tyskland har fattat beslut om att avveckla sin kärnkraft inom tio år. Enligt Björklund kommer det att påverka svenska elpriser och öka användningen av kolkraft och rysk gas. Och en svensk avveckling av kärnkraften skulle få samma effekt säger han.

– Även vi skulle behöva öka användningen av mer olja, kol och gas om vi inte ska ha kärnkraften, säger Björklund.

11.17

Det är bra att sex av åtta partier nu står bakom insatsen i Libyen, tycker Jan Björklund. Men han förstår inte hur Vänsterpartiet kan tycka att Gripenplanen borde tas hem nu, trots att partiet först ville han insatsen från början.

– Riksdagen måste orka ta långsiktigt ansvar, även efter det att strålkastarljuset glesas ut och slocknar.

11.17

– Det är en frihetsälskande vind, en liberal vind, som nu blåser över arabvälrden, säger Björklund.

11.16 Jan Björklund håller sitt anförande i kammaren. Han börjar med att tala om händelserna i arabvärlden under våren.

11.13

– Vi är för en tillväxt inom sociala och ekologiska ramar, säger kristdeokraternas ledare, som svar på varför tillväxten har blivit en så viktig fråga för Kristdemokraterna, som tidigare inte har strävat efter ständig tillväxt..

11.12

– Samhället kan inte handla om mer, mer mer, utan bör i stället handla om bättre, bättre, bättre, svarar Gustav Fridolin.

11.11

Göran Hägglund anser att ekonomisk tillväxt är viktigt för välståndet i världen. Han frågar Fridolin hur han tänker att världen ska bli bättre utan ekonomisk tillväxt.

11.10 Göra Hägglund begär replik på Gustav Fridolin.

11.08

– Ibland kan inte politiken bara handla om att skriva snyggast plakat, säger Fridolin, som anser att Mp fick igenom viktiga krav med uppgörelsen med regeringspartierna.

11.05

De debatterar flyktingfrågan. Lars Ohly ifrågasätter varför Mp har gjort upp med regeringen i flyktingfrågan, trots att alla flyktingar i Sverige inte har samma rätt till vård som andra människor. Enligt Ohly är det konstigt att Mp kan tänka sig att göra upp med partier som inte tycker att lika rätt till vård är en självklarhet.

11.04 Vänsterpartiledaren Lars Ohly har begärt replik.

11.02

SDs Jimmie Åkesson har begärt replik på Gustav Fridolin. Duellen dem emellan handlar om vem som egentligen gör skillnad i svensk politik. Fridolin konstaterar att Miljöpartiet har växt kraftigt och tycker att det visar att partiet är inne på rätt spår. Växtvärken är en utmaning som han välkomnar.

10.46

Folkpartiledaren Jan Björklund har begärt replik på Gustav Fridolin.

10.43

Gustav Fridolin vill hellre prata om klimatomställningarna. Och statsministern hävdar att regeringen har höga ambitioner på det området. Men Fridolin håller inte med.

– Medan vi promenerar allt saktare har resten av världen börjat springa.

10.42

Han konstaterar att Mp och regeringen har kunnat komma överens om arbetskraftsinvandringen, men han undrar hur Miljöpartiet ställer sig till samarbete med Sverigedemokraterna. Enligt statministern måste Mp fortsätta att ta ansvar för att det partiet får inflytande med sin främlingsfientlighet. Han vill få garantier för att de rödgröna inte går ihop med SD för att fälla delar av den kommande höstbudgeten.

10.40

300 000 till 500 000 nya jobb skapas varje år säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

10.39

Statsminister Fredrik Reinfeldt begär replik på Gustav Fridolins anförande.

10.36

Tre viktiga förslag enligt Fridolin:

1) Investeringar. Vi äger ett fantastiskt verktyg i statliga Vattenfall. Företaget borde i stället användas för att investera i omställning av energin.

2) Långsiktiga spelregler måste gälla.

3) Utbildningen måste bli bättre. Alla unga ska ha gymnasiekompetens. Målet ska vara att Sverige ska vara bäst i världen på att utbilda den arbetskraft som behövs.

10.33

Men enligt Gustav Fridolin står inte regeringen för någon VERKLIG arbetslinje. Han säger att miljöfrågan måste vara mer central i svensk politik och att andra länder har varit bättre än vi på det. Här krävs en ordentlig analys säger han.

– Politik är för viktigt för att snickras ihop av PR-byråer, säger Fridolin.

10.31

Han ger sitt stöd till regeringens arbetslinje. Enligt Fridolin gör alla partier det.

– Människors möjlighet att välja sina egna liv bygger mycket på arbete, säger han.

10.30

En annan debutant står nu i talarstolen i sin första partiledardebatt. Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin.

10.25

– Jag tycker att det är en charmig fråga, svarar Juholt.

Han säger att han just har blivit partiledare och att Socialdemokraterna jobbar för fullt med att ta fram de förslag som kommer att börja presenteras under de närmaste veckorna. Han bollar tillbaka frågan till Hägglund.

– Vad vill ni med regeringsmakten?

10.23

– Det räcker ju inte med att säga bara att man vill gott. När får vi svar på alla frågorna? undrar Göran Hägglund.

10.22 Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund har begärt replik på Socialdemokraternas partiledare.

10.21

– Jag tror på en tredelad föräldraförsäkring. En del till mamman, en del till pappan och en del som föräldrarna själva får bestämma om, säger Håkan Juholt.

Han vill alltså INTE lova en tvådelad föräldraförsäkring som Vänsterpatiledaren efterfrågar.

10.17

– Du har rätt. En del av den politik som förs nu är direkt kvinnofientlig, svarar Håkan Juholt.

– Under de senaste 20 åren har skillnaden i sysselsättningsgrad aldrig varit större än nu.

10.16 Lars Ohly lyfter frågan om kvinnors rättigheter.

– Skillnaderna har ökat mellan kvinnors och mäns löner, men också mellan kvinnors och mäns möjligheter att göra sina egna livsval. En kvinna ska helst vara gift med en man för att få tillgång till många förmåner, säger Ohly.

Han vill ha en delad föräldraförsäkring och rätt till heltid till exempel.

10.15 Lars Ohly begär replik på Håkan Juholt och hälsar honom välkommen till partiledarkretsen. 

10.15

Jimmie Åkesson tycker att det man har lovat väljarna måste gå först och att de båda partierna därför borde kunna samarbeta i de frågor där man faktiskt är överens.

10.13

– Jag ser inte Sverigedemokraterna som en del av riksdagens opposition. I nio av tio omröstningar röstar ni med regeringen. Ni är en del av regeringsunderlaget.

10.12 Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson begär replik på Håkan Juholt. Han vill prata om barnfattigdom och den avgiftsfria skolan. SD-ledaren tycker att Juholt har gett olika besked om detta. Enligt Jimmie Åkesson borde det finnas områden där SD och S kan samarbeta.

– Hur ser Håkan Juholt på möjligheten att samarbeta?

10.08 Centerpartiledaren och Socialdemokraterna diskuterar företagarpolitik och Håkan Juholt säger:

– Vi är ett industriland utan industripolitik, säger Håkan Juholt.

10.05

Maud Olofsson säger att Socialdemokraterna är för stora privatiseringar av statliga bolag, något som Håkan Juholt förnekar. Han lyfter fram ett dåligt exempel på en privatisering, enligt Juholt, nämligen försäljningen av Apoteket. 

10.04

Centerpartiledaren Maud Olofsson har begärt replik och säger att det är en rejäl vänstersväng som Socialdemokraterna nu tar med sin nya partiledare Håkan Juholt. 09.58

09.58

Folkpartiledaren kritiserar Håkan Juholt för att Socialdemokraterna röstar med Sverigedemokraterna när det gäller arbetsrättsliga frågor för arbetare från andra länder som jobbar i Sverige och hänvisar till det så kallade Lavalfallet.

Men Håkan Juholt försvarar sig.

– De företag som kommer hit ska ha lokal representation på plats. Det har ni röstat nej till. Nu är argumenteringen svajjig, Jan Björklund och det märker du nog själv, säger Juholt vilket roar delar av lyssnarskaran i plenisalen som skrattar.

09.56

Folkpartiledaren Jan Björklund begär replik och hälsar Håkan Juholt välkommen i debatten och grattulerar honom till rollen som partiledare för Socialdemokraterna.

09.56

– Jag har nog aldrig stött på en så nöjd politiker som statsminsitern, säger Håkan Juholt och fortsätter:

– Jag har högre ambitioner.

I sin slutreplik fortsätter han att kritisera statsministern för den politk som förs med sänkta skatter.

09.52

– Skattesänkningarna gynnar i huvudsak höginkomsttagare och män, svarar Håkan Juholt.

09.51

– Vad är det som ställer mjölk på bordet? Det är väl det som är kvar i plånboken? Statsministern frågar Håkan Juholt varför inte skattesänkningen för t ex undersköterskor är bra.

09.50 Statministern kritiserar ännu en gång Socialdemokraterna för att lova dyra satsningar, utan att ha några konkreta förslag.

– Jag tror att folk lyssnar och tänker att "dom vill göra allt det där".

09.49 Statsministern begär replik på anförandet.

09.48 Juholt säger att framgångsreceptet för Sverige har tre delar:

Bra skolor och utbildning. Mer pengar ska satsas på detta.

Håkan Juholt vill forma det han kallar en "värdeburen" tillväxt. Det innebär att tryggheten på arbetsplatserna ska prioriteras och miljöhänsyn. Bättre löner i vård och omsorg är också viktigt. Framtidens miljövänliga teknik måste prioriteras. Tunnelbanan i Stockholm nämner Håkan Juholt också som exempel på sådant som Socialdemokraterna vill satsa på.

Sverige ska också ha högre ambitioner med de sociala ambitionerna. 

– Nu när alla plötsligt talar om barnfattigdomen, så kan vi kanske också enas om att ta bort de avgifter som smugit sig in i skolans verksamhet, säger Håkan Juholt och får spridda applåder i kammaren. 

09.40

Håkan Juholt håller sitt första anförande i en partiledardebatt i Sveriges Riksdag.

– Jag får en känsla av att någonting håller på att gå förlorat i Sverige. Det finns en fattigdom för sjuka och arbetslösa, massarbetslöshet som biter sig fast trots att konjunkturen vänder. Vi har haft ett sådant land. Vi vill inte låta det gamla komma tillbaka, säger Håkan Juholt.

09.35

– Det är just genom att fler får jobb som vi kan motverka barnfattigdomen, svarar statsministern.

– Var är oppositionens politik på området, frågar han.

09.34

15 miljarder skulle det kosta att avskaffa barnfattigdomen säger Vänsterpartiledaren och hänvisar till Rädda Barnen. Det är en bråkdel av kostnaden för jobbskatteavdragen.

09.32 Lars Ohly begär replik på statsminsitern. Han tar upp barnfattigdomen.

– Sverige är ett rikt land. Vi ska inte ha fattiga barn i Sverige, säger Lars Ohly.

09.32 Jimmie Åkesson säger att skattesänkningarna är den enskilt största satsningen som regeringen har gjort och han ifrågasätter hur det ska kunna förbättra Sverige.

09.30 Fredrik Reinfeldt försvarar den förda politiken på bland annat på arbetsmarknadsområdet. Han säger också att kunskapskraven i den svenska skolan nu ökar och han säger att det är några av de viktiga svaren för hur Sverige ska bli bättre.

09.28 SDs Jimmie Åkesson har replik på statsministern. Han säger att Fredrik Reinfeldt inte längre har någon trovärdighet.

0919. Gustav Fridolin begär replik på statministerns anförande och berättar om en elev "Peter" som har svårt att hänga med i skolan för att han ser dåligt. Det vågar han inte berätta om hemma eftersom han vet att Sverige inte har råd.

09.18

I sin slutreplik håller statministern fast vid att Håkan Juholt lovar "allt till alla." 

09.17

– Vi har aldrig lagt några ofinansierade förslag i Sveriges Riksdag, svarar Håkan Juholt och upprepar sedan sina frågor till statsministern om vem det är som har gett statministern hans politiska idéer.

09.14 Det växande utanförskapet är det största problemet enligt statsministern.

– Hur ska folk kunna få jobb, är den centrala frågan. Det måste vara en genomförbar politik. Det finns inget enklare än att åka runt i landet och lova miljardreformer, säger Fredrik Reinfeldt. Han anklagar också Socialdemokraternas ledare för att inte ha några idéer utan bara en god vilja.

09.14 Håkan Juholt begär replik och börjar med att hänvisa till vad han har mött under många resor i Sverige. Han säger att landet har blivit kallare och han frågar statsministern var han har fått sin inspiration. Han undrar vem som har inspirerat till Fas 3 och utförsäkringarna bland annat. 

09.12

– Som ledare för var sitt 30-procentsparti har man ett särskilt ansvar, avslutar statsministern vänd direkt till Socialdemokraternas Håkan Juholt och möts av applåder.

09.09 Statsministern beskriver flera åtgärder som har varit viktiga för att Sverige har varit framgånsrikt. Utgiftstaket beskriver han som en viktig åtgärd. En stram budgetprocess, säger statsministern också har haft stor betydelse. Och det här är något som redan Socialdemokraternas tidigare regeringar har arbetat med under andra halvan av 90-talet.

– Detta har skapat god ordning. Det är kärnan i hur man bär ansvar för Sverige, säger Fredrik Reinfeldt.

09.02 Statsminister Fredrik Reinfeldt hälsar Socialdemokraternas nya partiledare välkommen till sin första partiledardebatt.

09.03 Statsministern börjar med att beskriva Sveriges ekonomi som väldigt framgångsrik.

– Det är 120 000 i ökat sysselsättning bara i år, säger statsministern.

09.06 Enligt Fredrik Reinfeldt har Sverige inte tidigare haft en situation som ser lika positiv ut.

– Runt hörnet ligger stora möjligheter om vi utvecklar vår arbetslinje.

– Det som gör att Sverige ser ut så här när andra har problem är tempot i reformerna.