REGERINGENS EXPERTGRUPP:

"Slopat vårdnadsbidrag ger bättre integration"

3:00 min

Hur kan den svenska integrationspolitiken för utlandsfödda blir bättre och snabbare få utlandsfödda in på arbetsmarknaden och ge utlandsföddas barn en bättre hjälp i skolan? Regeringens expertgrupp för studier i offentlig ekonomi, ESO, har en rad förslag, alltifrån att man slopar vårdnadsbidraget för småbarnsföräldrar till att ge barn läxhjälp för att klara skolan bättre.

Vårdnadsbidraget och föräldraförsäkringen blir till en fälla för många utlandsfödda kvinnor, som blir hemma längre istället för att komma ut på arbetsmarknaden, säger en av rapportens två författare Åsa Olli Segerdorf på ett seminarium i Stockholm på måndagen.

– Vårdnadsbidraget har utifrån flera länders studier visat sig minska arbetsutbudet särskilt hos kvinnor. Det håller också barnen borta från förskolan och språkinlärning. Vårdnadsbidraget tycker vi ska bort, ur arbetsmarknads- och integrationssynpunkt, säger Åsa Olli Segerdorf.

Föräldraförsäkringen kan ha samma effekt, säger ESO-rapporten. Kommer man till Sverige med att barn under åtta år får man full föräldrapenning utan krav på att söka arbete eller utbilda sig. Det ger en inkomst som är högre än socialbidrag. Det försvårar ytterligare möjligheterna att ta sig in på arbetsmarknaden senare, anser rapportförfattarna. Men först ska detta utredas. Visar det sig då ha denna effekt bör regelverket ändras, anser Åsa Olli Segerdorf.

– Om det visar sig att det här är ett stort problem så skulle man eventuellt reducera antalet föräldrapenningdagar i förhållande till barnens ålder, säger hon.

Att bedöma nyanländas utbildning, så kallad validering, är viktig, och att det sker av experter och går snabbt. En del kan då gå direkt till att söka jobb medan andra kan behöva en kompletterande utbildning, anser rapportförfattarna.

– Vi ska ha ett resursperspektiv i det här, att man tänker att Sverige som nation måste få ut det allra mesta av de som kommer. De får då också ut det mesta möjliga på det sättet. Behövs det en kompletterande utbildning så ska man få det och det ska leda till  en examen, som är lätt igenkänningsbar för svenska arbetsgivare. Det är väldigt viktigt, säger Åsa Olli Segerdorf.

Inom skolan behövs det mer resurser till invandrartäta områden med extra lärararinsatser. Studenter kan få extra högskolepoäng om de ställer upp med läxhjälp till invandrarbarn.

Oskar Nordström Skans är forskare vid Uppsala universitet och konstaterar i en kommentar till rapporten att det är av olika skäl svårt att komma in på den svenska arbetsmarkanden. Men problemen ligger inte bara på integrationspolitiken.

– Det är knappast inte integrationspolitiken som är roten till det som inte fungerar, vilket också framgår av den här rapporten. Om man vill förbättra arbetsmarknadsintegrationen, så är det kanske viktigare att se till att arbetsmarknadspolitiken, ersättningssystemen, utbildningssystemen och anställningsskyddet fungerar på ett bra sätt. Det är antagligen det viktigaste man kan göra för att underlätta för flyktingar och anhöriginvandrare att komma in i Sverige, säger Oskar Nordström Skans.