Strålsäkerhet

Jävanklagad expert på mobilstrålning avgår

1:37 min

En av landets mest kända experter på elektromagnetiska fält och mobiltelefoner, professor Anders Ahlbom, lämnar uppdraget som ordförande för Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd. Det medför att myndigheten lägger ner sin utredning om hans eventuella intressekonflikter.

Enhetschefen på strålsäkerhetsmyndigheten, Hélène Asp, beklagar hans beslut.

– Det här är naturligtvis en tråkig situation och vi har accepterat hans begäran. Nu får vi titta på hela den situation som uppstått och se hur vi ska komma framåt, och det går ju inte att svara på i dag, säger hon.

Anders Ahlbom är styrelsemedlem i sin brors bolag som delvis sysslar med lobbyverksamhet i telecomsektorn. Men när Världshälsoorganisationen fick kännedom om kopplingen tackade de nej till Ahlboms medverkan i en grupp som skulle ta fram en rapport om risker med mobiltelefoni.

Då startade också Strålsäkerhetsmyndigheten en utredning som skulle undersöka Ahlboms intressekonflikter. En utredning som nu alltså lagts ner.

– Syftet med det arbetet var att ta ställning till om Anders Ahlbom kunde sitta kvar i vårt vetenskapliga råd eller inte. När nu han bestämde att han inte ville sitta kvar så fanns det inte längre någon anledning för oss att fortsätta det arbetet, så då lade vi ner det.

Men fanns det en intressekonflikt?

– Det är en hypotetisk fråga som jag inte kan svara på eftersom vi inte fortsatte.

Och det betyder att ni kommer inte att kunna svara på om det fanns det eller inte?

– Ja.

De rapporter som ni presenterat under hans ordförandeskap, kan man lita på dem?

– Ja, absolut, det finns ingen misstanke om att det skulle ha funnits några oegentligheter när det gäller att ta fram de här rapporterna. Det finns inga tecken på att det skulle finnas något tokigt på något sätt, säger Hélène Asp.