landstinget

US blir tv-serie

1:05 min

På US i Linköping pågår just nu inspelningarna av tv-serien "Sjukhuset" som ska visas i TV3 i höst. Serien ska skildra verksamheten på sjukhusets olika kliniker och fyra kamerateam finns på plats under sommaren.

– Vi fick en förfrågan om ifall vi ville vara med och visa upp vår verksamhet och vi tyckte att det var väldigt intressant och sa ja till det, säger Magnus Janzon, överläkare och kardiolog på sjukhuset.

Han betonar dock att landstingsledningen och den nationella etikgruppen diskuterade frågan ingående innan man sa ja och att formerna för inspelningarna har slagits fast i ett avtal med tv-bolaget.

– Det har varit viktigt för oss att säkerställa att serien produceras på ett seriöst sätt och med största hänsyn till de inblandade. Framförallt till patienternas integritet och sekretess.

Sammanlagt kommer 48 avsnitt att spelas in och ett flertal av sjukhusets verksamheter kommer att skildras.

– Jag tror att det är väldigt viktigt att visa upp för allmänheten vad vi sysslar med. Jag tror att många har lite funderingar kring det här. En del kanske är oroliga för egen del eller oroliga för sina anhöriga och då tror jag att det här kan vara givande. 

Bland sjukhusets personal har ett antal så kallade fokuspersoner valts ut och det är deras vardag och deras patienter, som kommer att skildras i tv-serien.

– Säger patienten nej startas aldrig filmkameran. De som deltar får också en skriftlig information och har dessutom ångerrätt, säger Bengt Janzon.