EU överens om kapital

EU:s 15 medlemsländer säger till ja till övergångsregler för fri rörlighet av kapital.
Deras förhandlingsbud till de 12 kandidatländerna innebär att övergångsperiod på sju år. Nya medlemsländer ska då exempelvis kunna neka i EU:s gamla medlemsländer att köpa fastigheter. Det finns i kandidatländerna en oro för att efterfrågan på fast egenom ska öka efter ett medlemsskap så att priserna därmed stiger kraftigt.