Bekämpningsmedlet Glyfosat granskas av USA

1:53 min

De senaste åren har odlingar med genmodifierade grödor växt explosionsartat i USA och flera länder i Sydamerika. Med det har också användningen av glyfosat, ett bekämpningsmedel som sprutas på bland annat GMO-odlingar, rusat i höjden.
Glyfosat har hittills ansetts mindre giftigt för bland annat växt- och djurliv än alternativen, men det här ämnet håller just nu på att utvärderas i en mångårig process av USA:s och Kanadas myndigheter. Det finns vissa studier som pekar på att glyfosat kan vara giftigare än man tidigare trott och röster från miljörörelsen varnar för hälsorisker på grund av överanvändning.

Glyfosat, världens vanligaste bekämpningsmedel, är under lupp i USA och Kanada. De här ländernas motsvarigheter till svenska naturvårdsverket är mitt uppe i en process där man undersöker en rad aspekter av kemikalien, bland annat hur stor mängd som används i jordbruket, och vilka konsekvenser för miljön och människors hälsa den här användningen har.

Glyfosat har använts i jordbruk i över 30 år och har hittills bedömts av flera internationella organisationer som skonsammare för miljö och hälsa än alternativen. EU-kommissionen såg över glyfosat senast 2002 och bedömer att den har måttlig till låg giftighetsgrad.

Men det finns röster i forskarvärlden och i miljörörelsen som varnar för att glyfosat har kommit att överanvändas i takt med att GMO-odlingarna har växt, och att det här kan ge negativa hälsoeffekter.

Argentina är ett av de länder som använder allra mest glyfosat, och här har kemikalien blivit ordentligt kontroversiell. I centrum för debatten står en relativt ny studie av Andres Carrasco, molekylärbiolog vid forskningsrådet CONICET i Argentina.

– Vi injicerade en viss dos glyfosat i groddjur- och kycklingfoster och följde sen utvecklingen systematiskt. Resultaten visar att glyfosat ger fosterskador på de här djuren, säger Andres Carrasco.

Hans studie publicerades i Chemical Research in Toxicology förra året, men skepticismen mot Carrascos forskning är stor från glyfosatanvändarna.

– Glyfosatbaserade bekämpningsmedel är inte farliga om de används i lämplig dos, säger palma, som också menar att en eventuell begränsning av glyfosatanvändning skulle skapa stora problem i jordbruket, hävdar Gaston Palma är ordförande för AAPRESID, en organisation för företag inom GMO-lantsom bruk i Argentina. 

Nu återstår det att se vad USA:s utvärdering säger om kemikalien, som ska vara färdiggranskad till år 2015. Samma år ska också EU vara klar med sin nya genomgång av glyfosat.

Externa länkar:


Fanny Härgestam
klotet@sr.se

Läs mer: