Överskott av lärare i Skåne i år

Den tidigare lärarbristen i Skåne inom grund- och gymnasieskolan, har nu blivit ett läraröverskott. Under årets första fem månader utannonserades 880 lärarjobb i Skåne, och det är 56 procent färre än under samma period 2002.

Sämst har utvecklingen varit i Bjuvs kommun, där 90 procent färre lärarjobb utannonserats jämfört med för två år sedan.

–Vi har inte haft så många tjänster ute, och det beror nog på att vi inte har haft så många som är tjänstlediga. Jag upplever att det är en väldigt låg rörlighet i år vad det gäller att söka tjänster, säger Claes Jarlvi, chef på kultur- och utbildningsförvaltningen i Bjuv.

För två år sedan utannonserades 27 lärarjobb till grund- och gymnasieskolan i Bjuvs kommun. I år har antalet annonser varit tre stycken. En liknande minskning har skett i hela Skåne, och konkurrensen hårdnar nu om de fåtal jobb som trots allt finns.

Det minskade elevantalet är den största förklaringen till de allt färre jobben men även besparingskraven på kommunerna bidrar.

Hittills har Bjuvs kommun inte behövt säga upp några lärare, men innan elevantalet har hunnit öka igen, så kommer kommunen troligtvis behöva göra nedskärningar.

–Vi har ju ett vikande elevunderlag, så det kommer att bli färre tjänster de kommande åren. Dessutom har vi ett besparingskrav på oss som också kan innebära att det blir färre tjänster, säger Claes Jarlvi.