Grekland får vänta på nytt räddningspaket

2:26 min

Ett nytt räddningspaket för Grekland stod högt på agendan under ett extra möte för EU:s finansministrar igår. Men EU:s finansministrar nådde inga större framsteg i samtalen.

Det blev ingen alltså ingen slutlig överenskommelse, men enligt finansminister Anders Borg kommer man allt närmare en lösning.

– Jag tycker att vi kommer gradvis närmre och jag vill understryka att jag tycker att den grekiska regeringen har gjort en del betydande ansträngningar här. När vi senast hade de här diskussionerna var det till exempel en fortsatt diskussion om formerna för hur man skulle ta ned skulderna via privatiseringar nu har man kommit väsentligt längre på den punkten, säger Anders Borg.

För ett år sen fick Grekland nödlån på ungefär 1 000 miljarder kronor av euroländerna och Internationella valutafonden IMF. Men den grekiska ekonomin går sämre än väntat och nu behöver Grekland ett nytt räddningspaket i ungefär samma storlek för att klara sig undan en hotande statsbankrutt.

Anders Borg poängterar att det enligt de nuvarande diskussionerna inte är aktuellt för Sverige att låna ut pengar till Grekland, utan det handlar nu om euroländerna och IMF.

Framför allt Tyskland pressar på för att banker och andra privata långivare måste ta en del av kostnaden för att hjälpa grekerna, medan till exempel Frankrike pekar på risken för att det kan orsaka kaos på finansmarknaden.

Den blivande chefen för Europeiska Centralbanken håller med. Vid en utfrågning i EU-parlamentet sa Mario Draghi att det bara är helt frivilliga åtaganden från privata långivare som är acceptabla.

Enligt Mario Draghi får till exempel banker inte tvingas att hjälpa till med ett kommande nytt räddningspaket för Grekland. Sveriges finansminister Anders Borg uttrycker sig på ungefär liknande sätt.

– Jag tror nog att det vore bra om vi kunde få en privat sektor som frivilligt deltar i att underlätta situationen för grekerna. Men jag tror inte vi gynnas av diskussioner som bidrar till att man skapar en grundläggande osäkerhet om skulderna här.

På frågan om hur stor förståelse Anders Borg har för de protester som nu präglar Grekland säger han att den socialdemokratiska regeringen i landet försöker att agera med ett finanspolitiskt ansvarstagande men att landet valt ett mycket svårt läge att föra saker framåt.

– Man skulle kunna önska att de kunde slippa de misstag som begåtts historiskt men de har idag inga alternativ.

På måndag träffas EU-ländernas finansministrar igen. Mycket talar för att de då måste komma fram till ett beslut om ett nytt räddningspaket för Grekland.