Reningsverk riskerar miljöåtal

Reningsverket i Skinnskatteberg kan ha gjort sig skyldig till brott mot miljöbalken.

Under tre månader släppte reningsverket ut för höga mängder fosfor i sjön Nedre Vättern och länsstyrelsen vill nu att miljöåklagaren ska utreda om reningsverket och dess ledning har begått något brott.

Det var hösten 2003 som en pump gick sönder i reningsverket.

Det ledde i sin tur till att halten fosfor som släpptes ut från reningsverket blev för hög.

Händelsen rapporterades till länsstyrelsen, som krävde att få veta vad reningsverket kunde göra åt saken.

Den trasiga pumpen var från 1961, så att hitta reservdelar till den skulle ta tid.

Men reningsverket erbjöd sig att sätta dit en provisorisk pump, problemet var bara att den inte fungerade lika bra, utan allt för höga halter av fosfor fortsatte att läcka ut i sjön Nedre Vättern.

Men det fick inte länsstyrelsen veta förrän flera månader senare.

Enligt länsstyrelsen har reningsverket brutit mot ett av de villkor de förbundit sig att följa, att göra det mesta möjliga för att utsläppen ska vara så rena som möjligt.

Om åklagaren väljer att åtala chefen för reningsverket riskerar han att dömas till dagsböter eller maximalt två års fängelse.

Bengt Åke Andersson, teknisk chef i Skinnskattebergs kommun, försvarar reningsverkets agerande med att byggnaden är gammal och sliten och att det tar lång tid att hitta reservdelar.

- Nu ska reningsverket renoveras, och rutinerna ses över, lovar Andersson.