Lycksele

Skogsprofessor anklagar Skogsstyrelsen

1:24 min

Skogsstyrelsen vinklade avsiktligt sina kontroller av Harald Holmbergs kalhyggesfria skogsbruk för att få honom åtalad. Det menar skogsprofessorn Mats Hagner som har räknat om siffrorna och kommit till ett annat resultat än Skogsstyrelsen i Lycksele. Antalet kubikmeter skog efter avverkningen är inte för lågt enligt skogsvårdslagen, anser Hagner.

Debatten om kalhyggesfritt skogsbruk fortsätter. Skogsstyrelsen anser att Harald Holmberg gått nedanför gränsen för hur lite skog som kan stå kvar efter en gallring. Han kunde ha kalavverkat och planterat nytt men enligt Skogsstyrelsen är det som skett inte en avverkning som gynnat skogens utveckling. Fläckvis är den åtalsanmälda skogen väldigt gles. Men Mats Hagner anser att Harald Holmberg åtgärdat det genom att plantera i luckorna.

Åtalet mot Harald Holmberg lades ned för en månad sedan. Harald Holmberg är övertygad om att han vunnit i en rättegång och även från Skogsstyrelsen känner man en viss besvikelse över att åtalet lades ned. Magnus Viklund, distriktschef på Skogsstyrelsen i Södra Lappland, säger att då hade vi fått det prövat och fått tydliggjort vad som gäller i fortsättningen.