"Andra kemikalier i glyfosatens spår kan vara värre"

4:55 min

- Det är ju alarmerande rapporter, och de här kopplingarna till studierna (..om glyfosat) som redovisas. Det är svårt att bekräfta sambanden, men jag har full  förståelse för den oro som finns kring de är frågorna.

Så kommenterar kemikalieinspektionens expert på bekämpningsmedel i jordbruket, Peter Bergkvist, debatten kring glyfosat i Argentina.  

MLK - En oroad expert på kemikaliensinpektionen alltså Johan Bergendorff, vad betyder det, ska glyfosat förbjudas i Sverige nu?

JB- Nej för det första så har EU en gemensam myndighetsapparat för godkännandet av kemikalier, det är inte vettigt att 27 länder gör egna bedömningar i varje fall anser man, så här har Tyskland bedömt de nya rönen och funnit att man inte behöver vidta några åtgärder inom EU i dagsläget. Man ska ju komma ihåg att inom EU odlas knappt några genmodifierade grödor, så användningen av glyfosat är betydligt mer återhållsam.

MLK - Men varför har då Tyskland kommit fram till att glyfosat är säkert för människors hälsa?

JB - Ja glyfosat har använts i 30 år och är en av världens mest undersökta kemikalier och anses relativt ofarligt för människor jämfört med andra växtgifter. För växter däremot vet man ju säkert att det inte är nyttigt, det tar ju död på det mesta gröna så det ska till exempel inte rinna ned i grundvattnet eller i vattendrag för då skadas alger och andra vattenväxter. Sverige har därför rätt stränga regler hur man får använda glyfosat både som bonde och som hemmafixare, när det sprutas på grusgångar och stenplattor.

MLK - Men de här studierna från Argentina som visade på fosterskador på grodor och kycklingar när de badade i glyfosat, hur har man värderat dem då?

JB - Jo de stora bolag som tillverkar glyfosat har snabbt sågat studien med fotknölarna och sagt att den inte har något värde, eftersom den inte är gjord på mus eller kanin som är det vanliga och inte följt de hårt styrda regler inom EU för giftighetstester. Samma slutsatser har Tysklands motsvarighet till kemikalieinspektionen också kommit fram till.

MLK - Men har man inte börjat använda glyfosat i väldigt mycket större mängder under senare år, Är det anledningen att USA och Kanada ska utvärdera medlet igen till 2015.

JB - Nej egentligen inte, det görs sådana här genomgångar av tillstånden för kemikalier vart 15 år både i USA och EU, så det är helt enkelt dags. EU ska också bli klara med sin genomgång 2015. Men visst har nya studier och larm från miljörörelsen gjort frågan ännu mer angelägen. Och som du säger, det har ju varit en explosion av användningen de senaste 15 åren när alla genmodifierade grödor som tål glyfosat tagits fram, soja, majs, bomull och så vidare. I Syd- och Nordamerika och delar av Asien så sprutas det i sådana mängder att man fått problem med ogräs som blivit resistenta så att glyfosaten inte biter längre, och då har man börjar spruta betydligt värre växtskyddsmedel som parakvat. Peter Bergkvist, på kemikalieinspektionen tror att det snarare är bland de andra medlen man ska söka svaret på varför folk blir sjuka intill fälten:

- Säker kan man aldrig vara och här har vi då att göra med flera ämnen som sprids. Jag tror det finns skäl att fokusera även på andra ämnen som används. Framförallt är det bland insektsmedlen som man har flera akutgiftiga ämnen. SIK har tex i en kartläggning visat att det finns flera problematiska ämnen som används inom sojaodling som mycket väl kan förklara en del av de reaktioner som nu rapporteras.

- Coctaileffekten är ett dilemmma som gäller inte bara GMO grödor utan att göra, utan det gäller generellt, att göra med flera ämnen som kan interagera med varandra, och där är kunskapen väldigt bristfällig. Det är också ett skäl till att kommissionen har tagit fram ytterligare en rättsakt som handlar om att man ska begränsa både risker och användning med bekämpningsmedel generellt, så långt det är möjligt.

JB- Peter Bergkvist berättade också om alla starka medel som används i Sydamerika för att få till avvissning alltså att man sprutar bort alla löv en vecka före skörd. I vanliga fall görs det med glyfosat, men det går ju inte på de här genförändrade grödorna, som alltså tål glyfosat, så då tar bönderna till värre medel. Just den här typen av användning av glyfosat för att bli av med alla blad före skörd är förövrigt förbjuden i Sverige, eftersom det då blir en massa rester kvar i kornen och därmed i mjölet.

MLK- Så vad blir slutsatsen då? Är glyfosat farligt eller inte?

JB - Ja hittills verkar myndigheterna luta åt att det snarare är den ökade användningen av andra värre växtgifter i spåren av att ogräs utvecklat motståndskraft mot glyfosat i samband med storskalig odling av gemodifierade grödor som är boven. Men vi får väl se vad EU och USA kommer fram till när de stora genomgångarna kring glyfosat är klara 2015.