LO och Svenskt Näringsliv överens

LO och Svenskt Näringsliv är överens om att turordningsreglerna är omoderna. De är däremot inte överens om vilka konsekvenser de får på arbetsmarknaden.

Det visar en ny rapport som LO och Svenskt Näringsliv har tagit fram gemensamt.

– Det viktigaste som kommer fram i den här rapporten är att företag som gör nedskärningar inte får den kompetens kvar i bolagen som de anser sig behöva, säger Christer Ågren, vice vd, Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv menar att företagen måste kunna ta stor hänsyn till personliga egenskaper eftersom man på detta sätt vill säkerställa att den bästa kompetensen blir kvar. Annars tappar företagen konkurrenskraft.

LO ser däremot att hänsyn till personliga egenskaper endast bör användas i mycket begränsad utsträckning.

Detta eftersom att människor är olika och personliga egenskaper inte har avgörande betydelse för hur arbetet utförs. Risken för godtycke är stor när det gäller att objektivt bedöma den enskildes egenskaper enligt LO.

Rapporten visar också att båda parterna är överens om att fackets vilja att förhindra godtycke vid uppsägningar och samtidigt skydda äldre arbetstagare från att bli uppsagda fungerar i de flesta fall.

Nu kommer LO och Svenskt Näringsliv att föra samtal med sina medlemmar för att analysera rapporten och bestämma hur man ska gå vidare.

Vad som redan är klart är att både LO och Svenskt Näringsliv tycker att nuvarande regler är omoderna.

– Jag och Christer Ågren på Svenskt Näringsliv har gjort den bedömningen att turordningsreglerna inte fungerar på ett tillfredsställande sätt, säger Peter Bardh, avtalssekreterare LO.