Pepparholm

Sällsynta pilgrimsfalkar häckar vid Öresundsbron

1:59 min

Den sällsynta och hotade pilgrimsfalken har nu gjort Öresundsbron till sitt nya hem. Det visar den senaste inventeringen av växt- och djurlivet på Öresundsförbindelsen.

På den konstgjorda ön, Pepparholm, häckar för första gången också brun kärrhök.

Mitt i Öresund, uppbyggd av stenmassor, sand och lera från havsbottnen, ligger Pepparholm.

Från början fanns långt framskridna planer på att bygga småbåtshamnar och golfbanor tills någon föreslog att varför inte låta naturen bestämma vad som skall hända.

Pepparholm fick bli en biologisk nollpunkt - nu drygt tio år senare har man räknat 500 olika växtarter på ön och genom åren har öns popularitet bland olika fågelarter varierat.

– Det är ju naturligtvis skoj med den här pilgrimsfalken. Den har kommit hit och hittat ett bra ställe och där blir de inte störda. Ja, det skall vara av trafiken, men det vänjer de sig vid, säger fågelexpert Lennart "Silvertärnan" Blomqvist.

De två ludna falkungarna är nu ringmärkta och de har som närmsta rovfågelgrannar tre hökungar som ligger i sitt bo i det höga gräset på Pepparholm.

Ön har också blivit hem för många andra fågelarter.

– Stenskvätta, det är ungar, årsungar som är födda här. Det är syskon som sitter där. En perfekt art här, det är lugn och ro, det är perfekt mark här. Det hörs ju på namnet, säger Lennart "Silvertärnan" Blomqvist.

Det finns också arter som absolut inte vill skall etablera sig på ön och hittills har man varit förskonade från råttor, mårdhundar och rävar.

Pepparholm fungerar som ett gigantiskt biologiskt laboratorium där alla växt- och djurarter dokumenteras.

Av de 500 växtarter som Bengt Örneberg i Lunds Botaniska Förening hittat och bestämt finns en mycket sällsynt art.

– Den heter Astragalus Danicus, strandvedel heter den på svenska. Jag har sett den i Sverige en gång. En ärtblommig växt, blålila. Den är jag glad för, säger Bengt Örneberg.