Halland

Nya tätorter i länet

Skreanäs och Vassbäck är två områden i Halland som kan klassas som tätorter.

 Vilka som är stora nog att kallas tätorter avgörs vart femte år av av Lantmäteriet baserat på statistik från SCB. Av dem 40 nya tätorter i landet som finns på SCB:s förslagslista ligger alltså två i Halland. Det är Skreanäs i Falkenberg och Vassbäck i Kungsbacka.

Definitionen på en tätort är ett område där minst 200 personer bor i hus som står högst 200 meter från varandra.