Olegitimerade terapeuter kan skada patienter

2:22 min

Till skillnad från kroppsliga folksjukdomar, som bara får behandlas av legitimerad sjukvårdspersonal, är det fritt fram för vem som helst att erbjuda behandling för psykiatriska sjukdomar. En undersökning som Ekot har gjort, som rör 90 olegitimerade så kallade terapeuter, visar att hälften av dem är beredda att ta emot en deprimerad person med självmordstankar.

Det finns i dag en stor mängd så kallade terapeuter, som alltså inte har någon utbildning som erkänns av Socialstyrelsen, som utger sig för att behandla psykiatriska sjukdomar som exempelvis depression.

– Jag vänder mycket mot det här, särskilt när det gäller behandlingar av psykiska sjukdomar. Man kan åstadkomma mycket skada när man inte har adekvat utbildning, säger Danuta Wasserman, professor i psykiatri och självmordsforskning. 

Eftersom det är fritt fram för vem som helst att sälja sådana behandlingar blir det upp till de så kallade terapeuterna att själva sätta gränser.

Hur svårt sjuka personer är de beredda att ta emot? Vi har ringt 90 av dessa så kallade terapeuter och sagt att vi har en deprimerad syster med självmordstankar, och som har fått läkemedel utskrivet för ett halvår sedan som inte hjälpt.

– Jag har ett väldigt brett register, allt ifrån självmordstankar och depressioner, till skilsmässofall och dålig självkänsla och övergrepp. Det mesta, säger en av de så kallade terapeuterna som Ekot ringer upp.

– När hon är så svårt deprimerad vill jag inte på en gång ta henne till ett tidigare liv utan det gör jag först när jag ser att vi inte kan hitta något i det här livet, då tar jag henne till ett tidigare liv, säger en annan.

– När man går hos mig måste man lova att inte göra någonting dumt, som att ta självmord, för då är det ingen idé att man går, säger en tredje som Ekot pratat med.

Hälften av de så kallade terapeuterna, 45 av totalt 90, säger sig alltså vara beredda att ta emot en ung deprimerad person med självmordstankar.

Finn Bengtsson är riksdagsledamot för moderaterna och professor i psykiatrisk behandlingsforskning. Han vill att lagen ändras så att de så kallade terapeuterna inte får behandla psykiskt sjuka personer.

– Det finns ett klokt ordspråk som lyder "den som saknar kunskap saknar den sällan". Det vill säga, gör man en snabb bedömning att så här ser världen ut i ett ganska komplicerat fält som till exempel psykologin är, så är man säkert övertygad om att man vill bidra med någonting positivt. Men man har inte haft den riktigt orken att sätta sig i den komplexa  bakgrund som råder för att  en sådan har sjukdom ska kunna åtgärdas på rätt sätt, säger Finn Bengtsson.