825 000 för Gotlandsutredning

825 000 kronor kostar den utredning av Gotlandstrafiken som Berit Rollén leder. Regeringen beslutade idag om budget för utrednigen, som varit igång sedan februari i år. Budgeten omfattar Rolléns kostnader och lön till tre expertutredare. Utredingen väntas vara klar i augusti i år.