Förslag om mammaledighet dyrt för Sverige

1:42 min

EU:s arbetsmarknadsministrar ska på i morgon, fredag, åter ta upp det förslag om föräldraledighet Sverige en gång sagt nej till. Förslaget har nu en ny konstruktion, som innebär full ersättning för föräldralediga mammor. Detta skulle kosta svenska statskassan två miljarder kronor mer än i dag.

Enligt Arbetsmarknadsdepartementets statssekreterare Bettina Kashefi skulle förslag som innebär att mammaledigheten inom EU skulle ersättas fullt ut under tjugo veckor innebära en stor kostnad för Sverige.

– Jag talade precis med Storbritanniens minister, och kostnaden är ett övervägande skäl till att de är starka motståndare till förslaget, säger Bettina Kashefi till Ekot.

Eftersom den svenska ersättningen är åttio procent av lönen, skulle det innebära att den svenska notan för föräldraförsäkringen skulle stiga med två miljarder kronor.

Detta från en nuvarande kostnad på tjugotre miljarder till tjugofem miljarder om året.

Miljardkostnaden är ett resultat av de förändringar europaparlamentet gjort av EU-kommissionens tidigare förslag.

Förslaget innehåller ytterligare en sak som Sverige ogillar: De sex första veckornas föräldraledighet får bara tas ut av mamman.

Ur svensk synpunkt är förslaget alltså inte särskilt bra. Däremot är det en klar förbättring för kvinnor i många andra EU-länder. Men det spelar mindre roll, säger Bettina Kashefi.

– För svensk del vill vi inte att mammaledighet ska vara ett tvång utan en rättighet. Vi tycker inte att kommissionen eller parlamentet ska lägga i det man på nationell nivå bäst kan bestämma själv, säger Bettina Kashefi.

EU-modellen av föräldraförsäkring har redan diskuterats i flera år. Någon lösning verkar heller inte i sikte även om Polen som nästa månad blir EU:s nya ordförandeland väntas fortsätta slita med frågan.

– Jag ser inte att man kommer till avslut inom en överskådlig tid, säger Bettina Kashefi.