Hot och våld mot socialsekreterare vanligast i Stockholm

Hot och våld mot socialsekreterare blir vanligare, och mest utsatta är socialsekreterarna i Stockholm. Det visar en ny undersökning från Akademikerförbundet SSR.

Enligt undersökningen förekommer i nio av tio svenska kommuner hot och våld mot socialsekreterare minst någon gång per år. Värst är det i Stockholm, tätt följt av Malmö och Göteborg.

På socialkontoren finns regler för hur man ska hantera våldsamma situationer, men det är få socialsekreterare som känner till reglerna. Undersökningen visar att i var fjärde kommun har personalen inte fått någon utbildning de senaste två åren i hur hotfulla situationer ska hanteras. I Stockholms län är det tre av tio kommuner som uppger att personalen inte fått utbildning det senaste året. Anledningen är resursbrist.

Christin Johansson, ordförande för förbundet, säger till Radio Stockholm att de många hoten beror på att socialsekreterare ofta har kontakt med pressade och frusterade människor. Det kan handla om omhändertagande av barn, missbruk, eller att man har fått avslag på en ansökan om socialbidrag.