Uppåt för Strålfors

Strålfors, som bland annat tillverkar blanketter, redovisar en vinst efter skatt på 8,3 miljoner kronor för första halvåret i år, att jämföra med förlusten på 10,8 miljoner kronor för samma period förra året.

Omsättningen steg från 1 546 miljoner kronor till 1 555 miljoner kronor.

Den bedömning som lämnats tidigare om goda förutsättningar för fortsatt resultatförbättring under 2004 kvarstår, enligt rapporten.