Värmen ger algblomning

Det efterlängtade sommarvädret har gjort att det nu blommar i våra vatten runt om i Sverige.

På Åland varnar myndigheterna för att bada i de gröngrumliga vatten som har drabbats av algblomning.

-I sjöarna i Uppsala län är det än så länge ingen fara. Men det kan bli, säger Torbjörn Tyrén, limnolog på Länsstyrelsen i Uppsala.

Det är när det bli varmare som algblomningen i våra vatten kommer igång. men blir det kyligare och regnar då blandas algerna upp med vattenmassorna och förmultnar i vattnet vilket innebär att de inte börjar blomma.

Men längs Upplandkusten och kusten söder om Norrtälje har man ännu inte sett någon algblomning och sannolikheten för det är inte så stor, säger Gunnar Aneer marinbiolog på Länsstyrelsen i Stockholm.

Skulle man komma till en badplats där vattnet täcks av, yttäckande alger eller där vattnet är grumligt ska man undvika att bada. För bad i algblommande vatten kan göra att man blir sjuk. Symptomen kan liknas vid matförgitfning, med illamående och huvudvärk och kan hålla i sig ett par dagar.