Livsmedelslabb behövs på Gotland

Det behövs ett livsmedels-laboratorium på Gotland. Det var alla överens om när representanter för Kommunen, Mejeriet, Slakteriet, Lantmännen med flera samlades för att diskutera framtiden.
Detta sedan både Arla och Swedish Meats varslat att de kommer att minska eller lägga ner sina laboratorier. Vid dagens möte beslutade parterna att utreda möjligheterna att försöka hitta någon som är intresserad av att satsa på ett Livsmedelslaboratorium på Gotland. Redan idag skickas många prover till fastlandet, varför det borde finnas underlag för att samordna insatserna och därmed skapa förutsättningar för ett gotländskt livsmedelslaboratorium.