Sveriges vargpolitik närmar sig EU-domstolen

1:24 min

EU-kommissionen i Bryssel beslutade i dag att gå vidare i processen med att låta EU-domstolen avgöra om den svenska vargjakten bryter mot EU:s regler för skydd åt hotade arter.

EU-kommissionens beslut i dag innebär att Sverige kommer att få något som kallas ett motiverat yttrande.

I det slår miljökommissionären Janez Potocnik fast att Sveriges vargpolitik och EU:s naturskyddsregler inte går ihop. Sverige uppmanas därför att ändra sin politik.

Trots ett drygt år av kontakter mellan kommissionen och den svenska regeringen är EU-kommissionen fortfarande missnöjd på en rad punkter.

Det handlar om licensjakt, det som gjorts eller inte gjorts, för att komma till rätta med inaveln i den svenska vargstammen och den begränsning regeringen satt av att antalet vargar i Sverige ska vara 210.

Det motiverade yttrande som svenska regeringen kommer att få ska besvaras inom två månader. Det betyder att regeringen har ytterligare en chans att försöka undvika att ärendet hamnar i EU-domstolen i Luxemburg.

Om EU-kommissionen inte godkänner det sista svenska svaret i skriftväxlingen kommer EU-kommissionen att lämna in en stämningsansökan till EU-domstolen som får avgöra frågan.

Det har tagit ganska lång tid för EU-kommissionen att komma fram till dagens beslut. Det beror enligt uppgift till Ekot på att den svenska regeringen gjort stora ansträngningar för att förhindra eller skjuta upp det beslut EU-kommissionen i Bryssel fattat i dag.