Fler svenska badplatser underkända av EU

Elva av Sveriges 461 större badplatser klarade inte EU:s krav på vattenkvalitet förra sommaren. Det är en försämring jämfört med 2009, då tre bad fick underkänt.

Nio av de underkända badplatserna är kustbad och ligger på västkusten och i Sydsverige, medan de två insjöbaden finns i Mellansverige.

Badvattnen uppfyllde inte EU:s obligatoriska krav eftersom de inte klarade gränsvärdet för halterna av E.coli-bakterier.

EU-kommissionens årliga badvattenrapport visar att 96,5 procent av de svenska kustbaden klarade EU:s obligatoriska krav förra sommaren.

Det är en försämring jämfört med 2009 då 98,1 procent av kustbaden godkändes.

Fyra av fem kustbad uppfyllde EU:s strängare regler som är på väg att genomföras i unionen.

Så gott som alla insjöbad, 98,6 procent, klarade EU-kraven i fjol, två badplatser underkändes jämfört med en 2009.

Knappt fyra av fem klarade de kommande strängare kraven.

Inga kust- eller insjöbad stängdes tillfälligt eller permanent under badsäsongen 2010.

Sverige hamnar på 14:e plats, strax över genomsnittet, bland de kontrollerade EU-länderna.

I topp ligger Cypern som uppfyller alla krav.

De övriga på tio-i-topp-listan är Kroatien, Malta, Grekland, Irland, Bulgarien, Portugal, Finland, Storbritannien och Lettland.

Generellt har badvattenkvaliteten vid både kuster och insjöar i EU försämrats under de senaste åren. Men fortfarande klarar nio av tio bad EU:s minimikrav.

Vattnet vid elva svenska badplatser har underkänts enligt EU:s gamla badvattendirektiv.

De har under badsäsongen 2010 haft ett eller flera otjänliga prov vad gäller bland annat E.coli-bakterier.

Nio av baden ligger vid kusten - Skåre skansar, Dalabadet, Gislövs strandmark och Espevik i Trelleborg, Sandhammaren och Saltsjöbaden i Ystad, Barsebäcks saltsjöbad i Kävlinge, Hallarum och Skönstavik i Karlskrona.

Två är insjöbad, Alnängarna i Örebro och Taxingebadet i Nykvarn.

Sju bad pekas ut för att de inte klarar det nya badvattendirektivet från 2006, som ännu inte är helt infört i unionen.

Där tas prover under fyra år, för att kunna få en tydligare bild av badvattenkvaliteten över en längre tid.

De sju baden är Bingsmarken i Skurup, Torekovs strand i Båstad, Lerkil i Kungsbacka, Vejbystrand södra i Ängelholm, Laholmsbukten (Birger Pers väg) i Laholm, Sibbarp Barnviken i Malmö och Friseboda i Kristianstad.

 (TT)