Inlandsbanan - vill kommunerna runt om ha den?

Trafiken ökade i år men kommunernas mottagning av turisterna får nu kritik.

Årets turisttrafik på inlandsbanan har avslutats och resandet har ökat jämfört med förra året även om de definitiva siffrorna ännu inte är framräknade. Men Ronny Berger, lokförare som kört tåg på inlandsbanan i mer än tio år, är kritisk mot inlandsbanekommunerna, som erbjuder de resande mindre idag än när turisttrafiken startade, anser han.
Ronny Berger får delvis mehåll av Anna Frykman, turismansvarig på Inlandsbanan Turism AB. På många ställen har både rundtursbussar och gratiscyklar försvunnit. Men Anna Frykman säger ändå att mottagandet fungerar utmärkt på en del ställen och framhåller Vilhelmina som ett positivt exempel.