Kiruna

Unikt ballongprojekt på Esrange

1:34 min

Projektet PoGOLite är det hittills största svenskledda ballongprojektet. Vi besökte Esrange i Kiruna där professor och projektledare Mark Pearce från KTH i Stockholm och hans team förbereder ballongen.

Efter midsommar ska ballongen Pathfinder, med en diameter som två Globen skickas upp på 40 kilometers höjd i en bana runt Nordpolen.

Med ombord finns ett teleskop som ska fånga upp osynlig kosmisk röntgenstrålning.

Teknikerna jobbar för fullt med att färdigställa nyttolasten, det vill säga teleskopet. Men den enorma ballongen som när den rullas ut mäter trehundra meter och fylls med 6 500 kubikmeter helium, den ligger fint ihoprullad i en trälåda. 

Efter att ballongen Pathfinder nått sin maxhöjd på 40 kilometer ska den följa västanvinden mot Kanada och under 15 dygn samla in data till Mark Pearces forskarteam.