Fiske

Pigghaj säljs trots fiskeförbud

1:29 min

I våras infördes totalstopp för fiske efter pigghaj. Ändå säljs den rödlistade pigghajen på svenska fiskauktioner.

– Vårt stopp gäller svensk fiske efter pigghaj, men däremot har Norge ett annat system, säger Martin Rydberg som är avdelningsdirektör på Fiskeriverket.

Norge tillhör inte EU och har egna bestämmelser. Där ska fiskaren ta hand om bifångsten och landa den, och då kan fisken också säljas på den svenska marknaden.

Men det norska systemet är egentligen inte sämre än det svenska anser Martin Rydberg, trots att de tar upp en del av den rödlistade pigghajen.

Han menar att norskarnas fångster redovisas medan man här i Sverige har ett kvotsystem och slänger bifångsterna överbord.

– Kvotsystemet har inte fungerat speciellt bra, det säger Eu själva, och det är därför det pågår en översyn där man försöker hitta andra metoder.