Socialstyrelsen: Svårt sjuka ska få rätt att dö

2:04 min

Patienter som vill dö ska i vissa fall kunna få sin behandling avbruten. Det står i Socialstyrelsens nya föreskrifter om livsuppehållande behandling för svårt sjuka.

I dag presenteras Socialstyrelsens nya föreskrifter om livsuppehållande behandling för svårt sjuka. I de står att patienter som vill i vissa fall kan få behandlingen avbruten. Men styrelsen får skarp kritik från flera remissinstanser som tycker att de tagit för lätt på de etiska problemen.

Läkaresällskapets etiska delegation tycker att det nya regelverket tappat patientperspektivet.

– De här svåra frågorna kan och ska inte helt överlämnas till läkaren. Vi måste först och främst ta reda på vad vi tror att patienten vill och vad anhöriga vet om det, säger Ingemar Engström som är ordförande i Läkaresällskapets etiska delegation.

– Människor väljer olika sätt att leva och vilja dö och det måste vi i grunden respektera.

De nya föreskrifterna innebär att en patient som är som det heter - beslutskapabel - alltid har rätt att tacka nej till livsuppehållande behandling. Det är något som flera av remissinstanserna välkomnar.

Frågan blev särskilt aktuell för ett drygt år sedan när en kvinna som legat i respirator under större delen av sitt liv bad Socialstyrelsen om att få hjälp att dö.

Men när det kommer till patienter som inte kan fatta egna beslut, till exempel dementa eller patienter som är medvetslösa, blir de etiska problemen annorlunda .

– Det finns inget facit på de här frågorna men det finns bättre eller sämre beslut, säger Ingemar Engström.

– Det här är något som sjukvården måste utveckla.

I flera andra länder finns lag om att ställföreträdare ska träda in, men i Sverige saknas det.

– Här är osäkerheten som störst i Sverige och det innebär att läkaren får ta på sig alltför många beslut, säger Engström

När det gäller nyfödda med svåra skador innehåller föreskrifterna mycket lite.

– Barnen finns bara med väldigt kortfattat, säger professor Hugo Lagercrantz vid Karolinska institutet.

Han saknar också ett barnperspektiv i direktiven.

– Man ska ju inte sätta in mindre åtgärder för ett för tidigt fött barn än för en vuxen som är medvetslös.