Varuhus sjukhus för utbrända

 150 långtidssjukskrivna metallare, industriarbetare och grafiker i södra Halland blir de första i landet som erbjuds att delta i ett fackligt pilotprojekt som erbjuder en återgång tillbaka till det gamla jobbet på fabriken - via jobb i affär.

I september skall de långtidssjukskrivna kontaktas och erbjudas övergångsjobb på något varuhus. Och redan nästa vecka är 40 företag kallade till en information hos facken - som hoppas att så många företag som möjligt går in i projektet som i starten finansieras av Försäkringskassan, länsarbetsnämnden, Region Halland och en EU-fond.