"Rättegångskostnader blir samernas död i Härjedalen"

Rättegångskostnaderna för renbetesprocessen kan leda till samernas död i Härjedalen. Samefondens kräver samebyarna på 12 miljoner kronor. Dessutom ligger ett krav hos kronogden om ännu en jättesumma att betala i räntekostnader för samebyarna. - Detta kan knäcka renägarna, säger Lennart Blindh, ordförande i Handölsdalen sameby.

Det var i april som Högsta domstolen meddelade att det inte tar upp renbetesmålet mellan samebyarna och markägarna i Härjedalen.
Därmed var en 15-årig rättsprocess över med markägarna som de stora segrarna - hovrättsdomen om att samebyarna saknar betesrätt på markägarnas fastigheter stod nämligen fast.

Djupa spår
Och den långa rättsprocessen lämnar djupa ekonomiska spår efter sig för samebyarna. Samefonden har lånat ut 12 miljoner kronor till samebyarna - pengar som fonden nu kräver tillbaka.
- Vi har inga pengar till det, säger Lennart Blindh.

Vad gör ni om samefonden kräver att pengar ska betalas tillbaka?
- Då kanske vi måste pröva om staten kan gå in och betala, säger Blindh.
Inte nog med detta. Hos kronofogden i Östersund ligger ett ärende där kronofogden kräver samebyarna ränta på de här pengarna. Samebyarna har protesterat men markägarna men markägarna har yttrat sig och säger att samebyarna ska betala, med ränta.
Handläggaren vid kronofogdemyndigheten säger att ärendet förmodligen hamnar i tingsrätten och Lennart Blindh befarar att detta skapar ett korthus av konkurser.
- Risken finns. Men man vet ju så lite om det där, säger Lennart Blindh.
Är du orolig?
- Det är klart man är orolig. Det kan bli samernas död.