Färdtjänst i bussfilerna

Nu blir det tillåtet för landstingets färdtjänstbussar att köra i kollektivkörfälten på flera av dom stora in- och utfartslederna i länet. Det gäller bland annat E 18 och E4.

Länstyrelsen har tidigare sagt nej till landstingets begäran men har nu ändrat sig.
I fyra år har landstinget jobbat för att de 300 färdtjänstbussar som idag rullar i Stockholms län ska få använda kollektivkörfälten, där annars bara SL:s bussar får köra. Idag beslutade allstå länstyrelsen att det från och med den 13:e september blir tillåtet. Det handlar om E18, E4, Värmdöleden och väg 261 Ekerövägen.
Men det har varit många turer i frågan. Först sa länstyrelsen nej på grund av trafiksäkerhetsskäl. Det överklagades av landstinget till vägverket som avslog överklagan eftersom det var fel på ansökan. Men efter att landstinget lämnat in en ny och omformulerad ansökan har nu länsstyrelsen ändrat sig och tillåter färdtjänstbussarna i kollektivkörfälten.