Kraftiga brister inom rysk kärnkraft

Det finns allvarliga säkerhetsbrister inom den ryska kärnkraften, visar en rapport från den ryska kärnkraftsmyndigheten, Rosatom, som den norska tidningen Aftenposten har fått tillgång till.

Rapporten visar bland annat att de ryska kärnkraftverken sannolikt inte skulle klara ett jordskalv så bra, eftersom de flesta reaktorer inte stoppas automatiskt om det inträffar ett skalv.

När kärnkraftverken byggdes fanns inte jordskalv med som en faktor i förarbetet. Lagringen av uttjänt kärnbränsle är bristfällig och det finns risk för läckage om en katastrof skulle drabba Ryssland. Dessutom är reservlösningarna för nedkylningsprocessen dålig, enligt rapporten.

Flera reagerar nu starkt på rapporten och menar att den är uppseendeväckande. Den norske kärnfysikern, Nils Böhmer, säger att han är skakad av uppgifterna. Han menar att det är dramatisk läsning eftersom rapporten skrivits av dem som äger kärnkraftverken.

Överingenjör Ole Reistad, vid norska institutet för energiteknik, säger att rapporten avslöjar brister som tidigare inte varit offentliga.

– Den avslöjar brister som de ryska myndigheterna heller inte informerat omvärlden om, säger han.

Rapporten kom till Rysslands president, Dmitril Medvedevs, kännedom redan förra veckan enligt Aftenposten.

Rapporten skrevs till följd av kärnkraftsolyckan i Fukushima och enligt en av Norges främsta experter på atomsäkerhet i Ryssland, Erlend Larsen, verkar den grundligt genomförd.

Igor Kudrik, som är miljörörelsen Bellonas atomsäkerhetsexpert menar att rapporten är ”chockerande”.

Han säger till Aftenposten att det framkommer att ryska kärnkraftverk är långt sämre rustade för en naturkatastrof än vad kärnkraftverken i Japan var.

Enligt rapporten är också antalet inspektörer från tillsynsmyndigheten för atomsäkerhet, Rostekhnadzor, inte tillräckligt.

/Ekot