Finanskrisen blev ett lyft för kriminella

Den grova organiserade brottsligheten gynnades av finanskrisen, visar en genomgång som forskare i länderna runt Östersjön har gjort.

Några tendenser är gemensamma för flera länder. I de baltiska staterna har exempelvis höjda punktskatter och ökad moms på alkohol och cigaretter lett till ökad illegal handel med dessa varor.

Från Litauen rapporteras att cigaretter som köpts lagligt i Ryssland men exporterats olagligt till EU har givit smugglarna en vinst på upp till nästan 1 000 procent.

Man befarar vidare att fler människor i krisens spår blivit offer för människohandel.

En faktor som underlättat för de baltiska brottssyndikaten att anpassa sig till sämre tider är att de under senare år blivit mer "moderna".

De har förändrats från att ha varit hierarkiska och våldsbenägna till att bli "plattare" och jobba i form av projekt.

Våld ses som kontraproduktivt eftersom man inte i onödan vill dra till sig uppmärksamhet från polisen.

I den svenska rapporten framhävs problemet med att företag hyr in svart arbetskraft från bemanningsföretag som kontrolleras av kriminella.

Här uttrycks farhågor om att de kriminella strukturer som byggts upp under finanskrisen riskerar att bli permanenta då vinsterna är höga medan risker och straff är relativt låga.

Estland rapporterar att antalet konkurser har ökat på ett uppseendeväckande sätt under krisen.

Det beror på att företag köpts upp av kriminella, tömts på sina tillgångar och försatts i konkurs, vilket lett till minskade momsintäkter för staten.

I den lettiska rapporten beskrivs hur finanskrisen har skapat en "skuggekonomi" där många företag använder sig av svart arbetskraft och låter bli att skatta.

Som en följd av höjda skatter har där, precis som i Estland, uppstått en marknad där man kan tanka på helt illegala bensinstationer.

Ewa Tures/TT