FN-rapport

De flesta flyktingar är flyktingar i sitt eget land

2:21 min

Idag måndag 20 juni är det den Internationella Flyktingdagen och i år är det också 60 år sedan FN:s flyktingkonvention antogs. En ny rapport från FN:s flyktingorgan UNHCR visar att över 43 miljoner människor är på flykt idag och merparten av dem i sitt eget land.

 – Det är viktigt att komma ihåg att 80 procent av dem som har flytt finns i den fattiga delen av världen. Ibland får man kanske uppfattningen att det är Europa som invaderas. Till exempel har en miljon människor flytt från Libyen, under två procent av dem har kommit till Europa, säger Hanne Mathisen.

Sannolikt har aldrig fler människor varit på flykt än nu och det speglar situationen i världen. Enligt UNHCR:s rapport var 43,7 miljoner människor på flykt 2010, världen över.

Merparten av dem finns i utvecklingsländerna, i de fattigaste delarna av världen:

– Ungefär 2005 blev det fler interflyktingar än flyktingar i världen. Internflyktingar på grund av konflikter. Interflyktingar på grund av naturkatastrofer räknas inte in i statistiken, säger Hanne Mathisen.

Det finns nog ett samband mellan låg utvecklingsnivå och krig och flyktingar. Av 43,7 miljoner är 27,5 miljoner interflyktingar, enligt FN-vokabulären. Över 60 procent är alltså flyktingar i sitt eget land; det högsta antalet på ett decennium.

15 500 klassas som ensamkommande eller separerade barn, varav de flesta är somalier eller afghaner.

Rapporten omfattar inte dem som flytt under 2011, bland annat från Libyen och Elfenbenskusten och Syrien, säger Hanne Mathisen:

– Vi ber regeringar att hålla gränserna öppna, stödja länderna som bär den största bördan, jobba för att finna politiska lösningar på konflikter så att flyktingarna kan få vända hem.

Är kulmen nådd nu eller blir det ännu sämre i framtiden?

– Det är omöjligt att säga, vad konflikterna nu i Jemen och Syrien kommer att betyda för flyktingströmmarna är svårt att säga. Det vi vet är att UNHCR är beredd, vi har varit det i 60 år, att vara på plats snabbt så att hjälpa folk när de kommer, avslutar Hanne Mathisen.