Höjda avgifter i Gotlands hamnar

Hamnavgifterna på Gotland kommer att höjas från årsskiftet, men är ännu inte fastställda.

Orsaken är att kommunen vill ha bättre täckning för sina kostander. Det gäller bland annat kostnader för avfall och de skärpta säkerhetskraven.

Kommunen vill också att ungdomar över 17 år ska betala full patientavgift.
Idag betalar ungdomar upp till 19 år halv avgift. Men enligt det nya förslaget ska den halva avgiften bara gälla fram till 17 års ålder.

Ändringen av patientavgiften beräknas ge ökade inkomster till kommunen motsvarande 225 000 kronor årligen.