Franck återfår vigselrätt

Den långvariga tvisten mellan kyrkoherde Bertil Franck i Getinge och domkapitlet i Göteborg tycks vara löst.

Franck går i pension - och får samtidigt tillbaka rätten att utöva sitt ämbete.

I juni förra året blev Franck av med rätten att viga efter att han infört nya ritualer i samband med dop.

Bertil Franck överklagade till Svenska kyrkans överklagandenämnd, och begärde tvisteförhandlingar med kyrkonämnden i pastoratet.

Enligt den uppgörelse som nu nåtts återkallar Franck överklagandet och ansöker om pension.

Domkapitlet förklarar å sin sida att Franck åter är behörig att utöva kyrkans vigningstjänst från och med den dag han går i pension.