Små förändringar i färsk konjunkturbarometer

Det syns ingen direkt ljusning i konjunkturbilden i Gnosjö.

Industriföreningens barometer för årets andra kvartal presenterades i dag och av den framgår att arbetslösheten i Gnosjö var 2,7 procent. 
Det är nästan en procentenhet högre än samma period förra året. Men jämfört med första kvartalet i år märks en svag minskning.  
Transporterna av varor till och från företagen ökade med en tiondels procentenhet, medan elförbrukningen var oförändrad jämfört med förra året.