Många lider av yrsel i onödan

Mer än var tredje 75-åring lider av yrsel och balansproblem, med dubbelt så stor risk för fallolyckor. Det visar en färsk studie som är gjord på Örebro universitet.

Studien visar att äldre upplever yrseln som ett hinder i vardagen.

Men trots att orsaken till yrseln kan vara lätt att diagnostisera och bota, får dom flesta inte den hjälp dom behöver eftersom läkare och sjuksköterskor oftast bara ser det som ett ålderstecken enligt studien.

- Det finns alltså många skäl till att problem med yrsel hos äldre människor alltid borde bli noggrant utrett, vilket tyvärr ofta inte är fallet i dag. Då skulle man lätt kunna undvika onödigt lidande, säger Lena Kollén, som presenterar sina resultat i en doktorsavhandling i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet i ett pressmeddelande.

Studien är den hittills största i världen i sitt slag.