Arbetsplatsolycka på SSAB

Den man som idag skadade sig svårt på SSAB i Oxelösund var inhyrd för ett murarjobb. Turid Öhman, ställföreträdande personalchef på SSAB, tror att en orsak till att mannen skadade sig var att säkerhetsföreskrifter inte följdes.

Vad som orsakade olyckan då mannen föll två meter inuti en ämnesugn är ännu okänt. Turid Öhman säger att säkerheten är bra på SSAB men hon säger att de inte kan ansvara för den inhyrda personalens säkerhet. Den skadade mannen ligger fortfarande kvar på Nyköpings lasarett men vilka skador han fick vid olyckan är ännu okänt.