Markaffärer mellan rederi och kommun

Gotlands kommun är bredd att sälja en tomt ovanför Visby hamn till Gotlandsbolaget. Marken ligger i anslutning till Hamnhotellet och där vill rederiet utöka hotellverksamheten.

Kommunen vill, å sin sida, diskutera ett köp av en tomt mellan Donnersplats och högskolan. Den tomten ägs av rederiet men är intressant för kommunen vid en utökning av högskolan.