Jättestora frågor!

Jättestora frågor med Johanna Koljonen kommer att under tio sommarveckor avhandla tio enorma frågeställningar.

– Vi kommer att ta itu med de där frågorna som är så komplicerade att vi till vardags undviker att prata om dem, säger Johanna Koljonen.

Vem får man döda när man krigar för det goda? Kommer klimatförändringar att ge Skåne vinodlingar eller igloos? Skulle Sverige kunna ha en drottning med Downs syndrom? Är det så farligt med kärnkraft egentligen?

I jakten på de jättestora svaren kommer Johanna Koljonen varje vecka att gästas av en specialinbjuden tvärvetenskaplig genipanel. Tillsammans hjälps de åt att reda ut de jättestora frågorna. Dessutom blir det debattsport i inslaget "Jättesmå frågor", reportage och panelsamtalet Svenska med invandrare.

Jättestora frågor med Johanna Koljonen sänds i P3 tisdag-fredag kl 10.02-12.00.