Vindkraftspark försenad - oklar finansiering

Vindkraftsparken Utgrunden 2 i södra Kalmarsund är försenad. Det dröjer troligtvis minst två år till innan utbyggnaden sätter i gång och blir klar. 24 nya havsbaserade vindkraftverk skulle ha börjat byggas redan i år. Problemet är oklarheter kring vem som ska bekosta vad. Totalt kostar projektet en miljard kronor.

Dessutom saknas ett besked från miljödomstolen om vilka regler som gäller för att kontrollera miljön i samband med vindkraftparken.

24 verk ska byggas, 20 kommersiella och fyra i forskningssyfte. En del arbetstillfällen skapas när bygget väl sätter i gång. Hur många det sedan blir på längre sikt är svårt att säga i dagsläget, men kanske ett 20-tal. Då handlar det bland annat om drift och service.

Regeringen har sagt ja, byggloven väntas snart helt vara i hamn och man har fått tillåtelse att dra sina kablar enligt el-lagen. Göran Dalén, vid Airicole som ansvarar för bygget, räknar med att den nya parken ska stå klar 2006.