Rälsbrott skapar förseningar i pendeltågstrafiken

Ett rälsbrott på Centralbron i natt har lett till stora störningar i pendeltågstrafiken under morgonen.

Rälsbrottet tros inte vara reparerat förrän tidigast vid lunchtid och trafiken kommer att påverkas under stora delar av dagen, säger Mikael Lindskog infomationschef på Citypendeln till Radio Stockholm.
Den senaste prognosen säger att rälsbrottet ska vara lagat och trafiken i gång som normalt igen vid ett-tiden.
Det är just nu stopp i pendeltågstrafiken i båda riktningarna mellan Ösmo och Nynäshamn.
Och bussar ersätter trafiken där.
För fjärrtågstrafiken har rälsbrottet däremot enbart inneburit mindre förseningar.