Många hotellverksamheter saknar tillstånd

Vart fjärde hotell, pensionat eller campingplats i Dalarna saknar polisens tillstånd för sin verksamhet, det visar en undersökning som Polisen i Dalarna har gjort.

Det är de verksamheter som kan ta emot minst nio gäster samtidigt eller har fem rum att hyra ut som måste ha ett sådant tillstånd, annars riskerar ägaren att dömas till böter.
Kommissarie Tony Åkerlund arbetar med tillstånden hos polisen och han ser allvarligt på att så många saknar tillstånd. Han tror att många kanske inte känner till att de måste ha ett sådant här tillstånd, eller att det måste förnyas om ägaren eller föreståndaren byts ut.
För att få ett tillstånd måste det finnas ett brandskydd som duger. Sedan måste en ordinarie föreståndare och en ersättare finnas och de ska godkännas av polisen som lämpliga att driva verksamheten.