"Myndigheters fel att 700 har utförsäkrats helt"

Det är Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens fel att sjuka hamnar mellan stolarna, inte regeringens. Det säger ordförande för riksdagens socialförsäkringsutskott, moderaten Gunnar Axén.

700 sjuka nekas helt ersättning

Lyssna på ett längre reportage om Ann Reijhell

– Myndigheterna har det klara tydliga uppdraget från regeringen att se till att människor inte hamnar mellan stolarna, säger moderaten Gunnar Axén.

Ekot har tidigare berättat om de så kallade nollklassade som står helt utan ersättning när de blir av med sin tillfälliga sjukpension, enligt regeringens nya regler.

Nu visar det sig alltså att det finns ytterligare en grupp som inte får någon ersättning alls.

Det är människor som Försäkringskassan anser har arbetsförmåga, fast både läkare och Arbetsförmedlingen säger att de är för sjuka för att jobba.

Ann Reijhell är en av dem.

Hon har inte fått en krona i ersättning sedan den 21 mars, trots att hon är så sjuk att hon tvingades avbryta testerna hos Arbetsförmedlingen.

– Jag kan inte läsa en instruktion och följa den för jag förstår inte vad det står. Jag kom inte ens ihåg att jag hade tagit bilen in till staden, då åkte jag hem. Sedan kom Stefan hem för att äta lunch och då frågade han mig var bilen var?, berättar hon.

Socialdemokraten Tomas Eneroth, som är vice ordförande i socialförsäkringsutskottet tror inte på Gunnar Axéns förklaring att det enbart skulle vara brister hos myndigheterna som gör att många inte får någon ersättning alls.

– Det stämmer säkert att det finns brister där men den stora bristen är att regeringen under flera år har låtit bli att göra någonting och blundat för de fel som finns i sjukförsäkringen och istället nöjt sig med att reklammässigt tala om att allt är bra i dagens sjukförsäkring. Jag tror regeringen är ganska ensam om den uppfattningen, säger Tomas Eneroth.

Av de första 14 000 som lämnade sjukförsäkringen var det cirka 700 sjuka, som på samma sätt som Ann Reijhell hamnade mellan stolarna, enligt en uppskattning från Försäkringskassan

Men sedan dess har ytterligare 30 000 utförsäkrats.

Tomas Eneroth tycker att Försäkringskassan borde kunna redovisa hur många det är totalt som idag lever utan ersättning. Och det håller Gunnar Axén med om.

– Som jag ser det, utifrån det uppföljningsansvar de har så borde de kunna göra det.