Västervik

Funktionshindrade tvingas vända sig till välgörenhet

1:18 min

Funktionshindrade personer i Västerviks kommun måste vända sig till välgörenhetsorganisationer för att ha råd med hjälpmedel. De har inga pengar kvar efter att mat och boende har betalats.

– Det kan handla om många saker, det kan vara en cykel, men det kan också vara skor till personer som har svårt att gå. Skor som är specialgjorda kostar väldigt mycket idag. Det är sådana ärenden vi oftast får, säger Britt Marie Pettersson, ordförande för Wilhelm och Carin Palmblads donationsfond, en stiftelse som ska främja vården av funktionshindrade och äldre som har dåligt med pengar.

En av dem som har fått hjälp är Annelie Davidsson, som på grund av att hyran i gruppboendet ligger på nära 7000 i månaden inte har några pengar kvar till andra utgifter. Så när hennes gamla cykel gick sönder så fick hon hjälp från Palmblads donationsfond.

Andra funktionshindrade ber om hjälp med pengar till skor eller möbler.

Lars-Erik Gustafsson är kassör i stiftelsen och känner väl till de problem som funktionshindrade får när bostaden är för dyr.

– Vi vet ju att en del som bor på den typen av gruppboende har höga kostnader i form av boendekostnader. Vi förstår att det är betungande på den tämligen ringa pension de har. På så sätt anar vi det, säger han.