Ny sekretesslag ska skydda identiteter

Justitiedepartementet planerar förändringar i personskyddet. Bland annat gäller det hur vårdnads- och umgängestvister ska hanteras i de fall där den ena parten hotar eller förföljer den andra. Systemet med skyddade personuppgifter fungerar inte alltid.

Allt fler lever med skyddade personuppgifter, ett skydd som inte alltid fungerar.

– Det har visat sig att en del uppgifter kommer ut. I den utredning som jag har lett så har vi föreslagit vissa förstärkta möjlighet för identitetsskydd, säger Rikspolischefen Sten Hekscher.

I dag lever över 9 000 svenskar med skyddade personuppgifter. En majoritet av dem är kvinnor som förföljs av sina före detta män, enligt handläggare på Skatteverket.

Adresser avslöjas genom barn
En väg skyddade uppgifter kan läcka är via domstolar. I dag sköts alla vårdnads- och umgängestvister i barnets närmaste domstol och det kan vara en direkt ledtråd till en man som letar efter en kvinna på hemlig adress.

Enligt Sten Hekschers förslag ska endast vissa domstolar få ta hand om umgänges- och vårdnadstvister, där den enda parten lever med skyddade personuppgifter.

Ekonomiskt stöd
Dessutom föreslås att vissa som gömmer sig ska få ekonomiskt stöd från Brottsoffermyndigheten, eftersom det är dyrt att leva som gömd. I andra delar av förslaget ligger fokus på hur vittnen och målsäganden i domstolar ska få ett ökat skydd.

I dag är det vissa myndigheter som saknar möjlighet att sekretessbelägga uppgifter om namn och adress. I ett förslag till ny sekretesslag ska alla myndigheter kunna sekretessbelägga skyddade personuppgifter förutsatt att den som gömmer sig själv berättar om sitt skyddsbehov.

Annika Lund
annika.lund@sr.se