Jämtlänningar fuskar med sjukskrivning

Enligt statistik har Jämtland högsta sjuktalen i hela Europa.

– Men den statistiken ljuger, säger Martsej Zaremba, författare och debattör.

Sen 60-talet har det blivit allt vanligare att sjukersättning används istället för arbetspolitiska åtgärder, vilket gör att alldeles för många sjukskrivna egentligen inte alls är sjuka.