Jokkmokk

Beowulf går vidare med Kallakfyndigheten

2:02 min

Det brittiska gruvföretaget Beowulf kommer att begära tillstånd att inleda provbrytning av malmfyndigheten i Kallak.

Malmfyndigheten ligger fyra mil väster om Jokkmokk och företaget behöver fastställa malmfyndighetens kvalité, för att senare kunna ta ställning till vilken typ av utrustning som behövs.

Tidplanen för projektets förstudier håller. Nu går man in i fasen med bland annat miljökonsekvensbeskrivning och en beskrivning av hur en gruvanläggning kommer att påverka rennäringen. I veckan har Jan-Ola Larsson träffat de samebyar som driver renskötsel i området.

- Det är helt naturligt att de ogillar gruvbrytning, men malmen ligger där den ligger, säger Jan-Ola Larsson, teknisk direktör i Beowulf Mining. Transporterna kan också störa rennäringen.

Beowulf vill helst att transporterna till närmaste utskeppningshamn ska ske med järnväg. Första sträckan kommer att ske med vägtransporter. Det är tio mil från Kallak till Murjek där Malmbanan passerar, men bara fyra mil till Jokkmokk och Inlandsbanan.

- Får vi Inlandsbanan i gott skick, då ser saker och ting väldigt ljust ut, menar Jan-Ola Larsson.

Projektet befinner sig i ett tidigt skede. Gruvbrytning och transporter kan starta om cirka fem år om allt faller på plats.