Sundbybergs kommun går back

Sundbybergs kommun riskerar att gå med underskott på 82 miljoner kronor i år.

Det visar en prognos i kommunens senaste månadsbokslut.

Den största orsaken till underskottet är att Sundbybergs skatteintäkter blir nästan 50 miljoner kronor mindre än budgeterat.